MAKE

婚礼摄影 ¥9800元起

行业头衔:MAKE影像创始人 从业年限:10年 所属团队:MAKE婚礼影像

口碑值:9.0 专业值:8.5 经验值:9.0 综合分:8.8

联系方式:18958098011

关注微博

基本信息

         MAKE婚礼影像团队创始人 。
         Asia WPA 亚洲婚礼协会认证摄影师。
         知名网红范范指定摄影师。
         浙江影视频道主持人宇欣旅拍摄影师。
         著名制片人邓细斌唯一指定摄影师。 
         海亮集团总裁冯橹铭先生指定摄影师。

作品